Cannabisa, ideia ona da?

Cannabisa, ideia ona da?

Kalamua, marihuana edo horren deribatuak kontsumitzen badituzu zure errutinaren parte gisa, lagunekin edota bakarrik egonda, baliagarria izan dakizuke zure kontsumoa ondorengo eskalaren bitartez neurtzea: 

CAST eskala (Cannabis Abuse Screening Test) cannabisaren kontsumo arazotsua badagoen aztertzeko

Arazoak edo kontsumo arazotsuak izateko arrisku handiko kontsumotzat jotzen da sei galderaren batuketan 4 puntuko edo gehiagoko puntuazioa lortzen bada. Zure kasua bada, garrantzitsua izan daiteke zure familiarekin edo zure osasun-zentroan kontsultatzea.