Cannabisa, ideia ona da?

Kalamua, marihuana edo horren deribatuak kontsumitzen badituzu zure errutinaren parte gisa, lagunekin edota bakarrik egonda, baliagarria izan dakizuke zure kontsumoa ondorengo eskalaren bitartez neurtzea: 

CAST eskala (Cannabis Abuse Screening Test) cannabisaren kontsumo arazotsua badagoen aztertzeko

Arazoak edo kontsumo arazotsuak izateko arrisku handiko kontsumotzat jotzen da sei galderaren batuketan 4 puntuko edo gehiagoko puntuazioa lortzen bada. Zure kasua bada, garrantzitsua izan daiteke zure familiarekin edo zure osasun-zentroan kontsultatzea.